รีนูเวทยังไงให้บ้านเปลี่ยนเป็นพลังงานยุค 9

🏚 บ้านสร้างในยุค 8 ที่ฮวงจุ้ยไม่ดี
หากมีองศาเป็นพลังงานมงคลในยุค 9 🏠

🛠 มีวิธีการรีนูเวทเปลี่ยนยุคด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ครับ

1⃣ #เปิดหลังคาด้านหลังอาคาร

เพื่อให้แสงอาทิตย์กระทบพื้นอาคาร อย่างน้อย 1 ใน 3 ของพื้นที่ เป็นการ “เปลี่ยนยุคโดยสมบูรณ์”

หากเปิดส่วนด้านข้าง มีขนาดอย่างน้อย 2 ใน 3 ของพื้นที่ด้านหลัง “มีสิทธิ์เปลี่ยนยุคแต่ไม่สมบูรณ์”

2⃣ #การก่อเพิ่มชั้นอาคาร หรือ #ต่อเติมหลังคา

  • การสร้างเพิ่ม ตำแหน่งส่วนกลางด้านหลังต้องมีผนังรองรับ เพื่อเป็นตำแหน่งประธานชั้นโดยสมบูรณ์
  • กำแพงต้องมีความสูงจรดเพดาน

3⃣ #การเปลี่ยน หรือ #ต่อเติมกำแพงหลังบ้าน

  • ต้องกระทบบริเวณส่วนกลางถือว่า “เปลี่ยนยุคโดยสมบูรณ์”
  • หากกระทบด้านข้างอย่างน้อย 2 ใน 3 ส่วน “มีสิทธิ์เปลี่ยนยุคแต่ไม่สมบูรณ์”
  • กำแพงที่ต่อเติมต้องมีทั้งหลังคาคลุมถึง และมีผนังส่วนกลางด้านหลังรองรับ
  • หากเดิมมีหน้าต่าง ให้ปิดหน้าต่างเดิมก่อนอย่างน้อย 13 วัน จึงค่อยหาฤกษ์เปลี่ยนแปลง
  • ถ้าเจาะช่องหน้าต่างเพิ่ม ต้องได้ขนาดอย่างน้อย 1 ใน 3 ของพื้นที่ส่วนกลาง

4⃣ #การเปลี่ยนประธาน

ต้องมีการกระทบเปลี่ยนแปลงหลังบ้าน หรือ ดาดฟ้า “จึงจะเปลี่ยนยุค”

5⃣ #ทาสีบ้านทั้งหลังแบบเปลี่ยนโฉม + ขูดสะเทือนผนัง “มีสิทธิเปลี่ยนยุค”

6⃣ #บ้านหลังชนกันซ่อมแซมสะเทือนถึงบ้านเรา “ถือว่าเปลี่ยนยุค”

。。。。。。

ℹ หมายเหตุ

📍 หลังบ้านเป็นช่องแสงอยู่แล้ว เมื่อเวลาเข้าสู่ยุคใหม่ไม่ถือว่าเปลี่ยนยุค เพราะแสงอาทิตย์ที่เกิดที่นั่นเป็นประจำ

📍 ห้องต่างๆ จะเปลี่ยนยุคได้ก็ต่อเมื่ออาคารใหญ่เปลี่ยนยุคแล้วเท่านั้นครับ

  • Jo@sinsae.com –