รอยย่นหนึ่งเส้นที่เนินชีวิต

ถ้ามีรอยย่นหนึ่งเส้นที่เนินชีวิต หากยิ่งลึกหรือยิ่งยาว ต้องระวังขัดแย้งกับคู่ครองหรือบุตรด้วย

พยายามอย่าขมวดคิ้วบ่อยๆ นะครับ