รอยพระพุทธบาท สระบุรี

🙇 นมัสการรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2167 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

🧘‍♀ ทิศส่งเสริมธาตุประจำตัว (หรือ ธาตุสำคัญไม้ 乙)

ดิถี #ธาตุทอง ไหว้ส่งเสริมโชคลาภ ให้มั่งมี มั่งคั่ง 💰
ดิถี #ธาตุดิน ไหว้เสริมอำนาจ (ชื่อเสียง, ตำแหน่ง) 🥇
ดิถี #ธาตุน้ำ ขอพรให้ดวงก้าวหน้า เสริมสติปัญญา 📈
ดิถี #ธาตุไม้ ไหว้ทำความเคารพ ดวงอ่อนแอช่วยให้วิถีชีวิตแข็งแรง 🙇
ดิถี #ธาตุไฟ ไหว้ส่งเสริมการอุปถัมภ์ 🤝

กล่าวกันว่า #รอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเหยียบไว้ด้วยพระองค์เอง มีอยู่ 5 แห่ง และมีตำนานต่างๆ กัน คือ

  • เขาสุวรรณมาลิก
  • เขาสุมนกูฏ
  • เมืองโยนก
  • หาดทรายในลำน้ำนัมมทานที
  • เขาสุวรรณบรรพต

สำหรับ “รอยพระพุทธบาท สระบุรี” นั้นก็เป็นรอยพระพุทธบาท ที่ประทับบนแผ่นหินเหนือไหล่เขา #สุวรรณบรรพต ทำให้เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง 🙏

ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้ และต่อมาก็ได้มีการสร้างพระอุโบสถ และพระวิหารต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมาครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙