มาดูทิศสุสานที่ปราจีนบุรี

อุปกรณ์ที่ใช้วัดองศาจะเป็นเข็มทิศจีน (罗盘)

และภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อช่วยระบุสถานที่ตั้ง

.

เคสตระกูลนี้มีฮวงซุ้ยเก่าแก่หลายแห่ง

ส่วนใหญ่อยู่ในป่าบนภูเขา หรือเดินทางเข้าออกค่อนข้างยาก

ซินแสสมัยก่อนต้องใช้ความพยายามมาก เพื่อหาทำเลที่ดี

.

ชาวจีนนิยมใช้ฮวงจุ้ยทำสุสาน

ด้วยเหตุผลเพื่อส่งเสริมลูกหลานรุ่นต่อไปให้รุ่งเรือง

ทำเลสุสานใกล้น้ำ นำมาซึ่งความร่ำรวย

ในขณะที่ภูเขา หมายถึง อำนาจ บารมี

.

ที่อยู่สำหรับคนตายมีความสำคัญมาก

หากครอบครัวใดประสบปัญหา

อาจจะต้องลองตรวจสอบที่ตั้งและสภาพสุสานครับ