มาดูดวงอาคารบ้านเรือน ในเดือนกุมภาพันธ์ 60 กันครับ…

💫 มาดูดวงอาคารบ้านเรือน ในเดือนกุมภาพันธ์ 60 กันครับ…

คำทำนายดูจากทิศของ ประตูบ้าน ประตูรั้ว ประตูห้องทำงาน หรือประตูห้องนอน เป็นต้น

เหตุการณ์ที่ดีจะช่วยส่งเสริมดวงบุคคลให้ดียิ่งขึ้น ส่วนเรื่องไม่ดีจะเกิดกับสมาชิกในบ้านที่ดวงตกครับ

– (N) ประตูที่อยู่ทางทิศเหนือ เด่นเรื่องอำนาจ วาสนา ความมั่นคง การแก้ไขปัญหาลุล่วง ความสัมพันธ์ การศึกษาโดดเด่น

– (NE) ประตูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังปัญหาสุขภาพ การงาน การเงินนิ่ง ไม่ก้าวหน้า แต่จะผ่านพ้นไปได้ ดีเรื่องการศึกษาและความสัมพันธ์

– (E) ประตูอยู่ทางทิศตะวันออก ตำแหน่งมั่นคง มีวาสนา บารมี ได้โชคลาภ ประสบความสำเร็จ

– (SE) ประตูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีข่าวดี เรื่องยินดี แต่ต้องระวังเหตุวิวาท เสียหาย สูญหาย

– (S) ประตูอยู่ทางทิศใต้ ติดขัด มีอุปสรรค วิวาท วุ่นวาย ไม่ราบรื่น

– (SW) ประตูอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระวังเรื่องเสียหาย สูญเสีย ทะเลาะ แย่งชิง ติดขัด

– (W) ประตูอยู่ทางทิศตะวันตก ก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงไปในทางดี แต่จะมีเรื่องวุ่นวาย ถ้าเป็นร้านค้าจะขายดี

– (NW) ประตูอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระวังเจ็บป่วย การงานการเงินนิ่ง แต่จะผ่านพ้นไปได้ เกิดเรื่องยินดี

* ประตูทางเข้าอาคารหลักจะมีบทบาทสำคัญมากกว่าประตูห้องทำงาน หรือห้องนอน

* ถ้ามีทางเข้า 2 ประตู ก็อ่านความหมายจากทั้ง 2 ทิศ ส่วนประตูไหนที่ใช้บ่อยจะแสดงบทบาทมากกว่าครับ

ทิศห้ามของอาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60
https://goo.gl/ZhMyYc