มนต์จินดามณี

🙏 #มนต์จินดามณี เปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึก
เป็นคาถาที่คนโบราณหวงแหนมากครับ

ถือกันนักว่า ใครมีคาถาบทนี้
หากินง่าย เงินทองโภคทรัพย์ ไม่ขาดมือ 💰

📿 คาถาบทย่อ

“จินดามณี ปันนามะกะปา
จินดาตะวะ ทัตตะทโน
จิตติตะยา หิตะเมจะ ปัตโตติ”

。。。。。。

ผู้ใดใคร่ท่องสาธยาย
ขอให้ประกอบด้วยศรัทธา

รักษาศีลให้บริสุทธิ์
สวดภาวนาทุกเช้าค่ำ

แล้วอธิษฐานเอาเถิด
สมปรารถนานักแลฯ

  • Jo@sinsae.com –