ภูมิที่รองรับดวงชะตา

คนที่เกิดวันเวลาเดียวกัน แต่อยู่ในภูมิที่รองรับดวงชะตา รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างกัน เป็นสาเหตุที่ทำให้สภาพชีวิตไม่เหมือนกันครับ

https://www.facebook.com/sinsae/posts/5740512269323268 🖱

  • Jo@sinsae.com –