พื้น-ช่องของชี่สำหรับแล่นตลอดทั่วอาคาร

🎐 ในฮวงจุ้ยชี่เป็นพลังที่เคลื่อนไหวอยู่บนพื้นผิวโลก

บ้านที่เล่นระดับ ชี่ที่ไหลเวียนจะมีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ ส่งผลให้บ้านประสบกับปัญหาต่างๆ ยกเว้นเหตุผลด้านการใช้สอย เช่น ห้องน้ำ หรือ ตำแหน่งซักล้าง

ระดับพื้นบ้านที่ดีจะต้องไม่ยกสูงจากถนนมากเกินไป

สำหรับบ้านต่ำกว่าพื้นถนนจะหมายถึง มีโชคลาภแต่รับไม่ได้ เท่ากับเสียโอกาสนั่นเองครับ 💸

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://sinsae.com/floor-channel-of-chi 🖱