พิธีไหว้ครูฮวงจุ้ยประจำปี

🙏 วันนี้มาพิธี #ไหว้ครูฮวงจุ้ยประจำปี ครับ

สำหรับผมเป็นครั้งที่ 20 แล้ว…

☯ การใช้ศาสตร์ด้านนี้หลายโอกาสเจอเคสยาก

หรือได้รับผลกระทบหนักจนตัวเองเจ็บป่วย

ก็ได้บุญคุณครูบาอาจารย์และศิษย์รุ่นพี่ในสำนักฯ ช่วยเหลือ

ดังนั้น #ความมุ่งหมายของการไหว้ครู

เพื่อเป็นการ #แสดงความเคารพ ต่อผู้มีพระคุณ

และ #ความกตัญญู ต่อครูบาอาจารย์

เป็น #สิริมงคล แก่ศิษย์ที่ศึกษาและปฏิบัติวิชานั้น


นอกจากนี้ศาสตร์ต่างๆ “ครู” ยังมีความหมายลึกเข้าไปอีก

โดยอาจจำแนกได้เป็น…

  1. ครูเทพเจ้าเบื้องบน ที่มีความชำนาญในแต่ละด้าน ทางฮวงจุ้ยก็มีปรมาจารย์ “ฝูซีซือ” เป็นต้น
  2. ครูเก่าแก่ ได้แก่ บุคคลรุ่นเก่า หรือปรมาจารย์ ที่ล่วงลับไปแล้ว
  3. #ครูสั่งสอน คือ ครูมนุษย์เรานี่เอง ผู้ได้รับการถ่ายทอดวิชาการสืบมาแก่เราผู้เป็นศิษย์ในปัจจุบันครับ

🛐 ประเพณีการไหว้ครู
https://sinsae.com/teacher-appreciation-day-wai-kru-ceremony 🖱

  • Jo@sinsae.com –