พระสิวลีเป็นเลิศทางโชคลาภ

💰 พระสิวลีเป็นเลิศทางโชคลาภ เนื่องด้วยเทพยดาทั้งหลายจะจัดอาหารบิณฑบาตและสถานที่พักไว้ถวาย

หากหมู่ภิกษุสงฆ์ต้องธุดงค์ในถิ่นกันดาร พระบรมศาสดาจะมีพระดำรัสให้พระสีวลีเดินทางไปด้วยเสมอ ✨

เดินทางปีใหม่ ปลอดภัยทุกท่านครับ 🙏