พระพุทธรูปหยก

🙇 #พระพุทธรูปหยก วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ประดิษฐานอยู่บนชั้น 3 ศาลาหลวงพ่อหยก ทำจากหินหยกเขียวขนาดใหญ่ที่สุดโลกทั้งก้อน ถูกบรรจงแกะสลักอย่างงดงาม และหาดูได้ยากยิ่ง

⚱ บริเวณชั้น 2 ทำเป็น #ที่บรรจุอัฐิด้วยหินอ่อน มีทิศมงคลตามหลักฮวงจุ้ยให้เลือกหลายมุมครับ (คำนวณ “ทิศวางบรรพบุรุษ” ได้จาก #แอพซินแส)

ชาวจีนเชื่อว่า หยกเป็นอัญมณีล้ำค่า ป้องกันคุณไสยได้…

ในสมัยโบราณ หากกษัตริย์ในราชวงศ์จีนสวรรคต จะนำหยกก้อนโตไปไว้ข้างพระศพ เพื่อปกปักรักษา 🛡

。。。。。。

🙏 ทิศไหว้ #พระพุทธรูปหยกเขียว และ #เจ้าแม่กวนอิมหยก ส่งเสริมดวงชะตา

ดิถี #ธาตุน้ำ ไหว้เสริมโชคลาภ 💰
ดิถี #ธาตุไม้ ไหว้เพื่อให้เกิดสติปัญญา 💡
ดิถี #ธาตุไฟ ไหว้ทำความเคารพ ดวงอ่อนแอจะช่วยให้วิถีชีวิตแข็งแรง 🙇
ดิถี #ธาตุดิน ไหว้ส่งเสริมบารมี (การอุปถัมภ์) 🤝
ดิถี #ธาตุทอง ไหว้เสริมอำนาจ (ตำแหน่ง, ชื่อเสียง) 🥇

💡 #หมายเหตุ ในทางฮวงจุ้ย “ไม่แนะนำให้เก็บอัฐิไว้ใต้ฐานพระโดยตรง” สาเหตุเพราะวิญญาณเป็นธาตุหยิน กลัวไฟและจะถูกกดทับ (สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดอยู่ในธาตุไฟ)

แต่ที่วัดธรรมมงคล พระกับอัฐิอยู่คนละชั้นกันจึงไม่เป็นไรครับ

  • Jo@sinsae.com –