พระธาตุประจำปีเกิด

🙏 ผมนำภาพ “พระธาตุประจำปีเกิด” เสริมดวง 12 นักษัตร และ “พระประจำวันเกิดทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ” ถ่ายจากวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ มาฝากครับ

🐁 #ปีชวด พระธาตุศรีจอมทอง วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

🐂 #ปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

🐅 #ปีขาล พระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

🐇 #ปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

🐉 #ปีมะโรง พระธาตุพระสิงห์ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

🐍 #ปีมะเส็ง พระมหาเจดีย์พระพุทธคยา ประเทศอินเดีย หรือ องค์จำลอง วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา

🐎 #ปีมะเมีย พระธาตุชเวดากอง ประเทศเมียนมา หรือ พระบรมธาตุเมืองตาก (จำลอง) วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก

🐐 #ปีมะแม พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

🐒 #ปีวอก พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

🐓 #ปีระกา พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

🐕 #ปีจอ พระธาตุจุฬามณี วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่

🐖 #ปีกุน พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

∙ Jo@sinsae.com ∙