พระคาถาหัวใจฆะเฏสิ

📿#คาถาคุ้มภัย บทนี้ให้สวดก่อนออกเดินทางหรือก่อนนอนครับ และยังมีอานิสงส์เหมือน #นาฬิกาปลุกคนที่นอนตื่นสาย โดยให้ตั้งใจว่าจะตื่นตอนกี่โมง

พระคาถาเต็ม 🙏
“ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการะณัง ฆะเฏสิ อะหังปิ ตัง ชานามิ ชานามิ”

คำแปล
“สิ่งที่ท่านพยายามกระทำอยู่นี้ ข้าพเจ้ารู้อยู่”

  • Jo@sinsae.com –