พระคาถาท่านพญายมราช

💡 เคล็ดลับการสวดคาถาบทนี้ ให้ขออำนาจบารมีของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ครั้งแรกถ้าให้ดี ควรจุดธูป 5 ดอก เทียน และพวงมาลัยอธิษฐานครับ หากเจ็บป่วยให้ภาวนาจนกว่าอาการจะทุเลา

🙇‍♂ พระนามพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

  1. พระกกุสันธพุทธเจ้า
  2. พระโกนาคมพุทธเจ้า
  3. พระกัสสปพุทธเจ้า
  4. พระศากยมุนีโคตมพุทธเจ้า
  5. พระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า
  • Jo@sinsae.com –