ผลไม้ 12 อย่าง กับความหมายดี๊ดี

🍊 เอาผลไม้ 12 อย่าง กับความหมายดี๊ดี มาฝากครับ

1. องุ่น ( ผู่ท้อ ) ความหมาย พู้ – ลอยสูงขึ้น งอกงาม, ท้อ – ผลท้อ – อายุยืน

2. แอปเปิ้ล ( ผิ่งก้วย ) ความหมาย เผ่งอัง ( พ้องเสียง ) – ผาสุก

3. สับปะรด ( ฮ่งไล้ ) ความหมาย ไล้ คือ มา – โชคดีกำลังมา

4. สาลี่ ( ไล้ ) ความหมาย ไล้ คือ มา – โชคดีกำลังมา

5. น้อยหน่า ( ลิ้มคิ้ม ) ความหมาย ลิ้ม คือ ป่า, คิ้ม คือ ดนตรี = เบิกบาน

6. กล้วย ( เฮียงเจียว ) ความหมาย เฮียง – กลิ่นหอม เสน่ห์

7. พุทรา ( อั่งจ้อ ) ความหมาย อั๊ง – สีแดง – สิริมงคล

8. ลำไย ( เหล่งงั่ง ) ความหมาย ตามังกร เห็นทุกอย่าง

9. ฟักทอง ( หน่ำกวย ) ความหมาย อายุยืน ( น่ำซัวเซี้ยง คือ ภูเขาทิศใต้ – ยาว )

10. ส้ม ( ไต่กิก ) ความหมาย มหามงคล ร่มเย็นเป็นสุข

11. ส้มโอ ( อิว ) ความหมาย มีอีก เพิ่มพูน

12. ฝรั่ง ( ผ่วกเกี้ย ) ความหมาย ให้ลูกอยู่ในกรอบประเพณี เชื่อฟัง

หมายเหตุ
– คำอ่านภาษาจีนแต่ละท้องถิ่นจะต่างกันไป
– ฝรั่ง เคล็ดลับของ อ.เกรียงไกร