ผนงบ้านมีรอยแตกร้าว ไม่เป็นสิริมงคล

🏚 โอกาสที่ฝาผนังบ้านแตกร้าวมีสาเหตุมาจากการทรุดตัวของพื้นดิน การต่อเติมอาคาร รวมถึงคุณภาพการปลูกสร้างไม่ดี

มักเกิดขึ้นกับแนวประสานระหว่างกำแพง วงกบประตูหน้าต่าง

หากลมลอดเข้าไปในบ้านได้ จะเป็นอัปมงคลต่อบารมีและโชคลาภ จึงควรดูฤกษ์ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีครับ ✨