ผงจูซา

จูซาแท้ สำหรับเขียนฮู้จะหาซื้อค่อนข้างยากครับ

ชุดนี้ผมได้มาจากร้านยาจีน ซึ่งจะมีขายแค่บางแห่ง

หากทำเป็นหมึกแดงจะนำมาผสมน้ำ เหล้าขาว น้ำชา น้ำฝน น้ำบาดาล (แล้วแต่ตำรา)

นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในงานศิลปะ เช่น งานทาบนพระพุทธรูป และพระพิมพ์ เป็นต้นครับ

  • Jo@sinsae.com –