ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง

🏗 “แพล้นปูนจะสร้างปัญหาเรื่อง #ฝุ่นละออง” โดยเฉพาะอยู่ทาง #ทิศใต้ #ตะวันตกเฉียงใต้ และ #ทิศเหนือ ของตัวบ้าน ถือว่าตั้งอยู่ใน #ทำเลฮวงจุ้ยที่เป็นพิษ จึงควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมดังกล่าว

💨 ความจริงแล้วลมสามารถมาได้ทุกทิศทาง ดังนั้น หากเลือกซื้อบ้านที่ติดกับพื้นที่มีฝุ่นหนาแน่น ให้แก้ไขด้วยการ “ปลูกต้นไม้ริมรั้วในลักษณะเป็นกำแพง” และ “ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน” จะช่วยกรองฝุ่นได้ครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙