ปรัชญา “หยินหยาง”

“ธรรมชาติของความแตกต่างจะสร้างความงดงามและแข็งแกร่ง”

ลองสังเกตุได้จากคนที่เป็นลูกครึ่งส่วนใหญ่ดูครับ

ป่าดงดิบที่มีหลากหลายสายพันธุ์ ย่อมอุดมสมบูรณ์และถูกทำลายได้ยากกว่ากว่าป่าไม้ที่มีเพียงสายพันธุ์เดียว

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตจึงมีทั้งด้านดีและไม่ดี หากยอมรับความแตกต่างได้ ก็จะก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยิ่งใหญ่

++++++++++++++++++++++++++++

ปรัชญา “หยินหยาง” หมายถึง ธรรมชาติที่เป็นของคู่ตรงกันข้าม เปลี่ยนแปลงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

– หยิน (陰) คือ พลังลบ มีลักษณะสีดำ เป็นพลังความมืด

– หยาง (陽) คือ พลังบวก มีลักษณะสีขาว เป็นพลังแสงสว่าง