ประตูบ้านตรงกระจกแปดเหลี่ยม

คนส่วนมากเชื่อว่า #กระจกยันต์โป๊ยข่วย (รวมถึงที่มีสิงห์คาบดาบ) จะสะท้อนพลังงานชี่ไม่ดีออกมาซึ่งเป็นผลทางจิตวิทยา แท้จริงแล้วเป็นการปรับสมดุล โดยทั่วไปใช้สลายหรือแก้กระแสทิ่มแทง เช่น ช่องลม เป็นต้น ☯

หากท่านมองออกนอกประตูบ้านแล้วมองเห็นอุปกรณ์ดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องกังวลใจใดๆ ครับ

  • Jo@sinsae.com –