ประตูบ้านดี-ร้าย เดือนมิถุนายน 2560

🚪 คำทำนายภาพรวมดวงอาคาร เดือนมิถุนายน 60 ครับ

กรณีที่ประตูทางเข้าอาคารอยู่ในทิศวิบัติ ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

(NE) ประตูทางเข้าบ้านทาง “ตะวันออกเฉียงเหนือ” จะมีขุนโจร ต้องระวังของสูญหาย เสียหาย

(E) ประตูทางเข้าบ้านทาง “ทิศตะวันออก” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง

(SE) ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” จะวุ่นวาย วิวาท ถ้าร้านค้าถือเป็นเรื่องดี เพราะมีการเจรจา ต่อรอง

(W) ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศตะวันตก” จะมีอำนาจ ตำแหน่ง แต่สำหรับร้านค้าอาจมีข้าราชการมาเยื่อนด้วยเจตนาไม่ดี

(NW) ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” จะเกิดเหตุร้าย ติดขัด อุดตัน

ตำแหน่งประตูบ้านดี-ร้ายประจำปี
https://goo.gl/0gTwy3