ทิศประตูบ้านดี-ร้าย ธันวาคม 60

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561

🚪 จะเป็นอย่างไรบ้าง? ให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

++++++++++++++++++++++++++

–  ประเข้าทาง “ทิศเหนือ” วุ่นวาย ติดขัด วิวาทะ 💢

สำหรับร้านค้าถ้าวุ่นวาย ถือว่าขายดี 🗣

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ราบรื่น เติบโต ก้าวหน้า 💹

– (E) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด 💥

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) หน้าประตู เพื่อช่วยผ่อนหนักเป็นเบา 💦

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” มีอำนาจ ตำแหน่ง แต่สำหรับร้านค้าอาจมีข้าราชการมาเยื่อนด้วยเจตนาไม่ดี 👮

– (S) ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง สะดุด 💉

เดือนนี้ต้องระวังค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ แนะนำให้ราดน้ำ 5 ขัน (แก้ว) บริเวณหน้าประตูครับ

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” เกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาลุล่วง ชื่อเสียงโดดเด่น สามัคคี 💑

– (W) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตก” จะมีเรื่องยินดี ประสบความสำเร็จ 🎉

– (NW) ทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” ได้โชคลาภ เงินทอง ประสบความสำเร็จ 💰

++++++++++++++++++++++++++

วิธีใช้เข็มทิศดูประตู ผมลงไว้ในคอมเมนต์ครับ