ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 60

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2560

🚪 จะเป็นยังไงบ้าง? ให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

++++++++++++++++++++++++++

– (N) ประเข้าทาง “ทิศเหนือ” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด 💥

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) หน้าประตู เพื่อช่วยผ่อนหนักเป็นเบา

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” วุ่นวาย ติดขัด วิวาทะ แต่จะแก้ไขปัญหาได้ 💢

สำหรับร้านค้าถ้าวุ่นวาย ถือว่าขายดี

– (E) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” มีเหตุวุ่นวาย แย่งชิง สูญหาย เสียหาย 💸

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” ได้โชคลาภ เงินทอง ประสบความสำเร็จ 💰

– (S) ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” เกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาลุล่วง ชื่อเสียงโดดเด่น สามัคคี 💑

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” มีอำนาจ ตำแหน่ง แต่สำหรับร้านค้าอาจมีข้าราชการมาเยื่อนด้วยเจตนาไม่ดี 👮

– (W) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตก” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง 💉

– (NW) ทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ราบรื่น เติบโต ก้าวหน้า 💹

++++++++++++++++++++++++++

วิธีใช้เข็มทิศดูประตู ผมลงไว้ในคอมเมนต์ครับ