ปฏิทินวันมงคล

🗓 #ปฏิทินวันมงคล ระหว่าง 14 – 21 พ.ย. 64

ℹ วิธีการใช้งาน

📌 #ฤกษ์คุ้มครอง ใช้กับฮวงจุ้ยที่พักอาศัย (สถานที่)

📌 #ทิศมงคลฉีเหมิน ใช้กับการเจรจา ทำสัญญา อธิษฐาน (พลังงานคน)

。。。。。。

📍 การใช้ฤกษ์ฉีเหมินในเรื่องสำคัญ แนะนำให้เลือกวันกระทำการตรงกับวังชะตาในดวงครับ

📍 วิธีใช้ฤกษ์คุ้มครอง (ปลอดภัย) เช่น
∙ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ตอกเข็ม ขุดดิน
∙ ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระถางธูป ทำความสะอาด

∙ ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้าน ตั้งเตียงนอน
∙ เปิดร้านค้า เปิดประตู

∙ ขึ้นป้ายร้าน โลโก้
∙ ตั้งโต๊ะทำงาน

∙ เปิดน้ำพุ
∙ ทำพิธีปรับสภาพ (ล้างอสูร)

  • Jo@sinsae.com –