ปฏิทินวันมงคล

🗓 #ปฏิทินวันมงคล ระหว่าง 7 – 14 พ.ย. 64

ℹ วิธีการใช้งาน
📌 #ฤกษ์คุ้มครอง ใช้กับฮวงจุ้ยที่พักอาศัย

📌 #ทิศมงคลฉีเหมิน ใช้กับการเจรจา ทำสัญญา อธิษฐาน (พลังงานคน)

📍 การใช้ฤกษ์ฉีเหมินในเรื่องสำคัญ แนะนำให้เลือกวันกระทำการตรงกับวังชะตาในดวงครับ

  • Jo@sinsae.com –