ปฏิทินซินแส

📌 สำหรับท่านที่ต้องการฤกษ์ปลอดภัยไหว้บรรพบุรุษ (เช่น ขาดช่วงไหว้) สามารถใช้วันพฤหัสที่ 24 มีนาคม 65 ช่วงเวลา 09.30-10.30 น. ทำพิธีได้ครับ ( ห้ามสุสานหลังพิงทิศตะวันตก )

🗓 #ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 20 – 27 มี.ค. 65

ℹ วิธีการใช้วันมงคล

📌 #ฤกษ์ปลอดภัย เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ยร้านค้า ตั้งย้ายพระ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

📌 #พลังทิศมงคล ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

∙ Jo@sinsae.com ∙