ปฏิทินซินแส

🗓 #ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 27 ก.พ. – 6 มี.ค. 65

ℹ 📌 ฤกษ์พลังทิศมงคล ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

ℹ การใช้ฤกษ์โพสต์ลงโซเชียล ท่านจะต้องหันทิศทางตามพลังงาน และกดปุ่ม Post ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

⏰ หากตั้งเวลาลงอัตโนมัติไว้ เมื่อถึงฤกษ์ต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์ ( เช่น ไลน์ แชร์ หรือ คอมเมนต์ ) จึงจะเชื่อมพลังงานได้สมบูรณ์ครับ


ฤกษ์กระตุ้นสภาวะหยั่งรู้

👁 จ.28 ก.พ. 65 เวลา 03.30 – 04.30 น.
🧘‍♀ ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

👁 จ.28 ก.พ. 65 เวลา 19.30 – 04.30 น.
🧘‍♀ ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศเหนือ

👁‍🗨 พฤ.3 มี.ค. 65 เวลา 01.30 – 02.30 น.
🧘‍♀ ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

∙ Jo@sinsae.com ∙