บดสวดขอขมา

📉 ชีวิตติดขัด มีเคราะห์เจ็บป่วย ทำอะไรก็ยากเย็น!

🙇‍♂ ขอแนะวิธีขอขมาพระรัตนตรัยและเทวดา จะช่วยส่งเสริมให้ดวงราบรื่นขึ้น 📈

📿 ผมรวบรวมไว้หลายบทมาให้เลือกใช้กันครับ

++++++++++++++++++++++++++

🙏 การตั้งนะโมฯ นำหน้าบทสวดมนต์ต่างๆ
https://goo.gl/Skaf8S 🖱