น้ำพุแก้ฮวงจุ้ยเป็นแบบใด?

⛲ เลือกน้ำพุให้ปัง! ถูกใจพลังโชคลาภ…

การวางน้ำเพื่อกระตุ้นโชคลาภ จะต้องไม่ใช่น้ำนิ่งหรือน้ำตายนะครับ

เคล็ดลับจึงอยู่ที่ความเคลื่อนไหวเพื่อก่อให้เกิดกระแสอากาศ กระจายพลังรอบทิศทาง 🌪

++++++++++++++++++++++++++

⚠ ตัวอย่างแก้ไขการวางน้ำพุไม่ถูกต้อง
https://goo.gl/B7nwip

🗓 ดำเนินการเกี่ยวกับน้ำพุต้องดูฤกษ์ประกอบ
http://sinsae.com/auspicesafety