นอนใต้เพดานไม่ราบเรียบ เปรียบเสมือนอยู่ใต้คาน

🛌 เตียงที่อยู่ใต้ฝ้าเพดานที่ราบเรียบ จะทำให้กระแสอากาศไหลเวียนสม่ำเสมอ

ส่วนเตียงที่ถูกกดทับเวลานอน จะส่งผลถึงความเครียดหรือเจ็บป่วยครับ