ธูป…สัญลักษณ์มงคลจีน

เอาเกร็ดเรื่องธูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลจีนอย่างหนึ่งมาฝากครับ

“ธูป” หรือ “เซียง” (香) ในภาษาจีนหมายถึง “กลิ่น”

ไม้จันทร์หอมที่สำคัญนั้นมาจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ในสมัยโบราณคนจีนใช้เครื่องหอมที่เผาในถ้วย

แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะใช้ธูปปักไว้ในกระถางหน้าแทน บูชาพระพุทธรูปหรือเทพต่างๆ

เรื่องของเครื่องหอมนั้นมีกล่าวมานานแล้วครับในคัมภีร์เกี่ยวกับศาสนาพุทธของจีน

ทุกวันนี้มีการใช้ธูปในทุกวัดของจีน รวมทั้งศาลเจ้า และหิ้งบูชาในบ้านเรือนทั่วไป