ธาตุให้โทษในดวงจีน

“ธรรมชาติของธาตุให้โทษในดวง
มักจะส่งปัญหามาให้ซ้ำๆ จนกว่าเราจะเรียนรู้
และก้าวข้ามความทุกข์ไปได้”

++++++++++++++++++++++++++++

ธาตุให้โทษในดวงจีน คือ ธาตุที่ทำให้ดวงเสียความสมดุล ทำให้ชีวิตมีอุปสรรค ติดขัด ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า เป็นทุกข์

วิธีหาธาตุให้โทษ จะพิจารณาจากธาตุที่มาทำลายธาตุสำคัญ* หรือการเสียสมดุลของดวง ซึ่งมีวิธีดูดังนี้ครับ คือ

– หากดวงแข็งแรง ธาตุให้โทษจะอยู่ในกลุ่มธาตุดิถี
– หากดวงอ่อนแอ ธาตุให้โทษจะอยู่ในกลุ่มธาตุบริวาร

ยกตัวอย่างเช่น
คนที่ดวงแข็งแรง เมื่อมีคู่ธาตุเข้ามา จะเกิดการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น มีเวรภัยจากศัตรู
ส่วนคนที่ดวงอ่อนแอ เมื่อมีคู่ธาตุเข้ามา ทำให้ดวงแข็งแรงขึ้น มีหุ้นส่วน มีเพื่อนฝูงมาร่วมมือ เป็นต้นครับ

*ธาตุสำคัญ https://sinsae.com/contents/phrase-6.html