ธาตุในดวงจีน

ธาตุในดวงจีน เมื่อเข้ามาสร้างความยึดติด
ให้กับเจ้าชะตา จะมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
ยึดถือผลประโยชน์มากไป กับ วิตกกังวลจนเกินเหตุ

เมื่อรู้สึกตัวว่าช่วงนี้กำลังมีความเครียด ความทุกข์ ลองมองดูครับว่าเกิดจากความอยากได้ อยากดึงเข้าหาตนเอง หรือกำลังความย้ำคิดย้ำทำ ห่วงกังวล มากเกินไปหรือไม่?

การมีสติรู้ทัน ทำให้จิตใจมาอยู่กับปัจจุบัน จะช่วยแก้เรื่องทุกข์ เรื่องเครียด หรือแม้แต่ความเศร้าได้ครับ

++++++++++++++++++++++++++++

สำหรับหลักเกณฑ์ของวิชาโหราศาสตร์จีน ให้ดูว่าตัวเองมีดีถีเป็นธาตุอะไร และถูกธาตุอะไรภาคี ก็มักจะยึดติดในเรื่องประเภทนั้น

– ดิถีไม้หยาง (甲) ธาตุโชคลาภที่มาภาคีเป็น ดินหยิน (己)
– ดิถีไม้หยิน (乙) ธาตุควบคุมเข้ามาภาคีเป็น ทองหยาง (庚 )

– ดิถีไฟหยาง (丙) ธาตุโชคลาภที่มาภาคีเป็น ทองหยิน (辛)
– ดิถีไฟหยิน (丁) ธาตุควบคุมเข้ามาภาคีเป็น น้ำหยาง (壬)

– ดิถีดินหยาง (戊) ธาตุโชคลาภที่มาภาคีเป็น น้ำหยิน (癸)
– ดิถีดินหยิน (己) ธาตุควบคุมเข้ามาภาคีเป็น ไม้หยาง (甲)

– ดิถีทองหยาง (庚 ) ธาตุโชคลาภที่มาภาคีเป็น ไม้หยิน (乙)
– ดิถีทองหยิน (辛) ธาตุควบคุมเข้ามาภาคีเป็น ไฟหยาง (丙)

– ดิถีน้ำหยาง (壬) ธาตุโชคลาภที่มาภาคีเป็น ไฟหยิน (丁)
– ดิถีน้ำหยิน (癸) ธาตุควบคุมเข้ามาภาคีเป็น ไม้หยาง (戊 )

*** ธาตุโชคลาภ (เป้าหมาย ผลประโยชน์ คู่ในดวงชาย) ที่เข้ามาภาคีดิถี เรียกว่า “เจี้ยไช้” ***

*** ธาตุควบคุม (ชื่อเสียง ตำแหน่ง ภาระรับผิดชอบ คู่ในดวงหญิง) ที่เข้ามาภาคีดิถี เรียกว่า “เจี้ยกัว” ***

สรุปหลักฮะราศีบน (คู่สมพงษ์ – เหนี่ยวรั้ง, เกาะติด) มีดังนี้ครับ

甲 (1) ภาคี 己 (6) ( ดิน )
乙 (2) ภาคี 庚 (7) ( ทอง )
丙 (3) ภาคี 辛 (8) ( น้ำ )
丁 (4) ภาคี 壬 (9) ( ไม้ )
戊 (5) ภาคี 癸 (10) ( ไฟ )