ธาตุขุนนาง

คำว่า “ขุนนาง” ในดวงจีนหมายถึง ตำแหน่ง ชื่อเสียง ยศศักดิ์ ควบคุม ปกครอง และคู่ในดวงหญิง

ธาตุขุนนาง คือ ธาตุที่ไปควบคุม (พิฆาต) ดิถี ถ้าดวงแข็งแรง ก็จะได้วาสนาจากธาตุดังกล่าวครับ

สามารถผูกดวงจีนเพื่อหาธาตุขุนนางของตนเองได้ที่
https://sinsae.net/preview/destiny/destiny.aspx

ดูความหมายของธาตุโชคลาภ
https://sinsae.com/contents/chinese-horoscope-lucky.html