ธรรมเนียมการทำความสะอาดบ้านก่อนวันสิ้นปี 2560

✨ ธรรมเนียมการทำความสะอาดบ้านก่อนวันสิ้นปี นิยมทำหลังจากส่งเจ้าขึ้นสวรรค์แล้ว…

ชาวจีนมีความเชื่อว่า จะขจัดปัดเป่าสิ่งที่ยังค้างคามาจากปีที่แล้วให้หมดไป ก่อนเทศกาลปีใหม่จะเริ่มขึ้นครับ

สำหรับการขยับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำความสะอาดเป็นครั้งแรกสามารถใช้ฤกษ์ “วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 11.30-12.30 น.”