ธรรมเนียมการทำความสะอาดบ้านก่อนสิ้นปี

✨ ธรรมเนียมการทำความสะอาดบ้านก่อนสิ้นปี นิยมทำหลังจากส่งเจ้าขึ้นสวรรค์แล้ว ชาวจีนเชื่อว่า จะขจัดปัดเป่าสิ่งที่ยังค้างคาจากปีที่แล้วให้หมดไป ก่อนเทศกาลปีใหม่จะเริ่มขึ้นครับ

สำหรับการขยับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำความสะอาดเป็นครั้งแรกต้องดูฤกษ์

  • Jo@sinsae.com –