ทุกขลาภ

ทุกขลาภ คือ “โชคลาภที่ได้มาพร้อมกับความทุกข์” ได้ผลประโยชน์มาอย่าง อีกอย่างก็เสียหาย

“พื้นดวงเกิด” ที่มีโชคลาภชงกัน (ปะทะ) ตลอดชีวิต ต้องระวังเรื่องการงานการเงินไม่มั่นคง 💸

ช่วงไหนที่มีลาภผลโคจรเข้ามาร่วมชงด้วย จะหมุนเงินก้อนใหญ่

🎲 ยิ่งเป็นงานอบายมุข หากมีความโลภก็จะเป็นทางแห่งความเสื่อมครับ

  • Jo@sinsae.com –