ทิศห้ามประจำเดือน ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 8 ตุลาคม 2561

💣 ทิศตะวันออกเดือนนี้เป็น อสูร + แตกสลาย + เบญจภูติ ห้ามไปกระทบซ่อมแซม หรือทำพิธีต่างๆ เด็ดขาด จะเกิดเรื่องเลวร้าย 💥

———————————————

😈 ทิศห้ามประจำเดือน ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 8 ตุลาคม 2561

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศเหนือและตะวันออก (315 – 142.5 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศขาลและมังกร (75 – 135 องศา)

– เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศเหนือ และตะวันออก จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💥

🛠 หากซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน ในทิศห้าม จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวายฯ 💥

🏠 สำหรับหลังบ้านที่เป็นทิศอสูร หรือ แตกสลาย ห้ามกระทบหรือทำพิธีทั้งหลังครับ

———————————————

⚠ ไม่แนะนำให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยดำเนินการในทิศห้าม

📅 แอพฤกษ์ปลอดภัยออนไลน์
https://sinsae.com/safetimingauspice