ทิศห้ามซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธี ในเดือนกรกฎาคม 2560 (7 ก.ค. – 7 ส.ค.)

😈 มาดูทิศห้ามซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธี ในเดือนกรกฎาคม 2560 กันครับ (7 ก.ค. – 7 ส.ค.)

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศตะวันตก (225 – 322.5 องศา) และตะวันออก (45 – 142.5 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศฉลู (15 – 45 องศา) และทิศเถาะ (75 – 105 องศา)

💥 หากหลังอาคารหรือตำแหน่งดำเนินการอยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวายฯ

– โหงวอึ้ง (เบญจภูติ) อยู่ทิศตะวันตก และทิศใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว

💦 ถ้าต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) ก่อนดำเนินการ

กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศห้าม ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยครับ

แอพฤกษ์ปลอดภัยทั่วไป (ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก)
https://sinsae.com/auspicesafety