ระหว่างวันที่ 7 ก.ย. – 8 ต.ค. 60 ไม่มีฤกษ์ซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธีในทิศห้ามนะครับ…

😈 ระหว่างวันที่ 7 ก.ย. – 8 ต.ค. 60 ไม่มีฤกษ์ซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธีในทิศห้ามนะครับ…

หากกระทบจะติดอสูรอย่างน้อยที่สุด 6 ปี! 😭

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศตะวันออก (45 – 142.5 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศเถาะ (75 – 105 องศา)

🛠 หากซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน ในทิศห้าม จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวายฯ 💢

🏠 สำหรับหลังบ้านที่เป็นทิศอสูร หรือ แตกสลาย ห้ามกระทบทั้งหลัง

++++++++++++++++++++++++++

– เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💥

💦 ถ้าต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) บริเวณกำแพงบ้านก่อนดำเนินการ

++++++++++++++++++++++++++

กรณีจำเป็นให้รอฤกษ์เดือนตุลาคมครับ

ระยะเวลาติดอสูร
https://goo.gl/P2im9S

แอพฤกษ์ปลอดภัยทั่วไป (ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก)
https://sinsae.com/safetimingauspice