ทิศห้ามซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธี ในเดือนพฤษภาคม 2560 ครับ (5 พ.ค. – 5 มิ.ย.)

😈 แจ้งทิศห้ามซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธี ในเดือนพฤษภาคม 2560 ครับ (5 พ.ค. – 5 มิ.ย.)

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศตะวันออก (45 – 142.5 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศกุน (315 – 345 องศา) และทิศเถาะ (75 – 105 องศา)

หากหลังอาคารหรือตำแหน่งดำเนินการอยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท วุ่นวายฯ

– โหงวอึ้ง (เบญจภูติ) อยู่ทิศใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว
ถ้าต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) ก่อนดำเนินการ

กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศห้าม ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยครับ

แอพฤกษ์ปลอดภัยทั่วไป (ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก)
https://sinsae.com/auspicesafety