ทิศห้ามซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธี ในเดือนเมษายน 2560 ครับ (4 เม.ย. – 5 พ.ค.)

😈 แจ้งทิศห้ามซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธี ในเดือนเมษายน 2560 ครับ (4 เม.ย. – 5 พ.ค.)

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศใต้ (135 – 225 องศา) และ ทิศตะวันออก (45 – 142.5 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศจอ (285 – 315 องศา) และทิศเถาะ (75 – 105 องศา)

หากหลังอาคารหรือตำแหน่งดำเนินการอยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท วุ่นวายฯ

– โหงวอึ้ง (เบญจภูติ) อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว

ถ้าต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) ก่อนดำเนินการ

กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศห้าม ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยครับ

ดูฤกษ์ปลอดภัยเดือนเมษายน 2560
https://goo.gl/Bd8n4o

แอพฤกษ์ทั่วไป ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก
https://sinsae.com/auspicesafety