ทิศประตูบ้านดี ร้าย ประจำเดือนกันยายน 2562

เดือนกันยายน 62 ประเทศไทยภูมิ 3 มีดาวป่วย (2) เหินเข้ามา
พบดาวขุนนางปีจร (6) ที่สถิตย์อยู่

ถือเป็นความขัดแย้งของกั้วดาว (หยินสุด กับ หยางสุด)…
ต้องระวังอุปสรรค ไม่ก้าวหน้า การงานการเงินนิ่ง ป่วย โดยเฉพาะผู้มีอำนาจ หัวหน้าทั้งชายหญิง

แต่พลังส่งเสริมของธาตุดินและทองของดาว…
จึงก่อเกิดบริวาร อุปถัมภ์ ช่วยเหลือครับ


ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 8 ก.ย. – 8 ต.ค. 62

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน…
ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผัง


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

 1. (NE) ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้บ้านอยู่อาศัยระวังเรื่องเสียหาย สูญหาย แย่งชิง
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
 • ร้านค้า สำนักงาน ติดกั้วดาว 9 (ถ้ามีกั้วประจำปีอยู่ไม่ต้องติดเพิ่ม)
 1. (E) ทิศตะวันออก
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ระวังเจ็บป่วย มีอุปสรรค การงานการเงินนิ่ง
 • ไม่ดีสำหรับหัวหน้าครอบครัว
  วิธีแก้ไข
 • ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9
 1. (SE) ตะวันออกเฉียงใต้
 • ดาว 3 ทะเลาะ 💢
 • ประตูทางทิศนี้จะมีเรื่องวิวาทะ วุ่นวาย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
 • ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
 1. (NW) ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
  วิธีแก้ไข
 • ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นเดือนหรือต้นสัปดาห์ 💦
 • ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตูหันหน้ารับพลังทางทิศ SE
 • กรณีจำเป็นต้องกระทบซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์ปลอดภัย

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น.
วันพฤหัสที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 03.30 – 04.30 น.
วันพฤหัสที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น.

 • Jo@sinsae.com –