ทิศประตูบ้านดี ร้ายประจำเดือนมกราคม 63

ขอแชร์เคสที่เคยล้างอสูรมาแล้วไม่นานแต่ไปกระทบเพิ่มเติมอีก จนได้รับผลกระทบรวดเร็ว และพิธีแก้พวกนี้ทำบ่อยๆ ไม่ดีครับ…

ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. – 4 ก.พ. 63

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน…
ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

 1. [N] ทิศเหนือ
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด วุ่นวาย
  วิธีแก้ไข
 • ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นสัปดาห์ 💦
 • ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตูหันหน้ารับพลังทางทิศ N
 • หลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม
 1. [NE] ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดาว 3 ทะเลาะ 💢
 • ประตูทางทิศนี้จะมีเรื่องวิวาทะ วุ่นวาย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
 • ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
 1. [E] ทิศตะวันออก
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเรื่องสูญหาย เสียหาย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนไม่ต้องแก้ไข
 • ร้านค้า สำนักงานติดกั้วดาว 9 (ยินดี)
 1. [SW] ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ดาว 6 ขุนนาง 👮‍♂
 • ประตูทางทิศนี้ดีกับคนที่เป็นข้าราชการ งานที่มีตำแหน่ง
 • โดยรวมถือว่าปานกลาง
  สำหรับบุคคลทั่วไป ค้าขาย วิธีป้องกันหากทำธุรกิจ (มีขุนนางมาเยือนด้วยเจตนาไม่ดี)
 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 4
 • ร้านค้า สำนักงาน ติดกั้วดาว 1
 1. [W] ทิศตะวันตก
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ระวังเจ็บป่วย มีอุปสรรค การงานการเงินนิ่ง
  วิธีแก้ไข
 • ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.30 – 12.30 น.
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น.

 • Jo@sinsae.com –