ทิศประตูดี-ร้าย เดือนสิงหาคม 2564

📉 เดือน ส.ค. 64 ประเทศในภูมิ 3 (ธาตุไม้) มีดาว 6 ขุนนาง, อำนาจ (เป็นธาตุทอง) จรเข้ามาแล้ว #ไม่เป็นมงคล เนื่องจาก “ทอง พิฆาต ไม้” (ดาว 4 สนธิ 6) = “บาดเจ็บ 🤕” ➕ ฐานยุค 7 “วิวาท, วุ่นวาย 💢”

🔮 #ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 ส.ค. – 7 ก.ย. 64

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลาง #บ้าน หรือ #ห้องนอน ถือเข็มทิศหันหน้าไปทางประตู ได้ทิศแล้วให้ดูความหมายในผัง

。。。。。。

🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

 1. [NE] #ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังอุปสรรค เจ็บป่วย
 • ไม่ต้องแก้ไข เนื่องจากมีดาวปีจร 9 มาช่วยป้องกัน
 1. [E] #ตะวันออก
 • ดาว 6 ขุนนาง ✨
 • ประตูทางทิศนี้จะวุ่นวาย ไม่เป็นมงคล
  2.1 ธุรกิจ ร้านค้า ติดสัญลักษณ์กั้ว 1
  2.2 บ้านเรือน ติดกั้วดาว 4
 1. [SE] #ตะวันออกเฉียงใต้
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังป่วย เสียหาย
 • วิธีแก้ไข ให้วางอ่างใส่เกลือเม็ดใหญ่
 1. [S] #ใต้
 • ดาว 3 วิวาทะ 💢
 • ประตูทิศนี้มีเรื่องแข็งขัน แย่งชิง
 • วิธีแก้ไข
  4.1 ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
  4.2 บ้านเรือน ติดกั้ว 4
 1. [SW] #ตะวันตกเฉียงใต้
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเรื่องเสียหาย เจ็บป่วย
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
 • วิธีแก้ไข
  5.1 ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) ด้านหน้าประตูทุกต้นสัปดาห์
  5.2 ติดสัญลักษณ์กั้ว (โลหะ) ดาว 1 (น้ำ)
  5.3 กรณีจำเป็นต้องกระทบซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์ปลอดภัย

。。。。。。

🗓 ฤกษ์ติดแผ่นดาวกำเนิดกั้ว
📍 ศุกร์ 6 ส.ค. 64 เวลา 07.30 – 08.30 น.

 • Jo@sinsae.com –