ทิศประตูดีร้ายเดือนมิถุนายน 63

💥 เดือนมิถุนายน 63 ทิศ E ตำแหน่งดาวจร 2 พบ 5 ในวิชาดาวเหินถือว่าเป็น #คู่ดาวอันตรายที่สุด ประตูบ้านทางทิศนี้ต้องระวังเหตุร้ายแรง เจ็บป่วย การงานการเงินนิ่ง ติดขัด

 • #ไทย ดาวป่วย + วิบัติ ให้ระวังเรื่องเสียหาย ธุรกิจไม่ก้าวหน้า มีอุปสรรค

ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. – 5 ก.ค. 63

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน (ร้านค้า สำนักงาน ให้ดูทางเข้าหลักและห้องผู้บริหาร) ถือเข็มทิศหันหน้าไปทางประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

 1. [NE] #ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทิศนี้ให้ระวังเรื่องสูญหาย เสียหาย

วิธีแก้ไข

 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
 • ร้านค้า สำนักงานติดกั้วดาว 9 (ยินดี)
 1. [E] #ตะวันออก
 • ดาว 2 ป่วย (+วิบัติ) 💉💥
 • ประตูทิศนี้ให้ระวังอุปสรรค การงานการเงินนิ่ง เจ็บป่วย

วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (แสงอาทิตย์ไล่ความชื้น)

 1. [SE] #ตะวันออกเฉียงใต้
 • ดาว 3 วิวาทะ 💢
 • ประตูทิศนี้จะมีเรื่องวุ่นวาย

วิธีแก้ไข

3.1 บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)

3.2 ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข

 1. [W] #ตะวันตก
 • ดาว 6 ขุนนาง ✨
 • ประตูทางทิศนี้จะมีอำนาจ วาสนา บารมี ได้ตำแหน่ง
 • #หากฮวงจุ้ยหรือดวงชะตามีปัญหา อาจถูกข้าราชการมาเยือนด้วยเจตนาไม่ดี

วิธีป้องกันกรณีจำเป็น

4.1 ร้านค้าติดกั้วดาว 1

4.2 บ้านเรือนติดกั้วดาว 4

 1. [NW] #ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล

วิธีแก้ไข

5.1 ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นเดือนหรือต้นสัปดาห์

5.2 ติดสัญลักษณ์กั้ว (โลหะ) ดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตูหันหน้ารับพลังทางทิศ NW

5.3 กรณีจำเป็นต้องกระทบซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์ปลอดภัย

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว

 • พฤหัสที่ 4 มิ.ย. เวลา 13.30-14.30 น.
 • ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. เวลา 17.30-18.30 น.

แผ่นดาวกำเนิดกั้วโลหะปรับแก้ฮวงจุ้ย (ถาวร)

https://sinsae.com/support/service.html#bagua 🖱

 • Jo@sinsae.com –