ทิศประตูดีร้ายเดือนพฤษภาคม 64

⚠ ระหว่างวันที่ 5 พ.ค. – 5 มิ.ย. 64 ทิศ NE เป็นมหาวิบัติ และอสูรทางทิศ E มีกำลังมาก

⛔ ห้ามซ่อมแซม ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เตียงนอน ในทิศดังกล่าวโดยเด็ดขาด จะเกิดเหตุเลวร้าย และมีโอกาสติดอสูรอย่างน้อย 6-12 ปี

หากหลังบ้านพิงทิศเหล่านี้งด ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ทำพิธีเกี่ยวกับฮวงจุ้ยทั้งหลัง เป็นเวลาหนึ่งเดือนครับ

🔮 #ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลาง #บ้าน หรือ #ห้องนอน ถือเข็มทิศหันหน้าไปทางประตู ได้ทิศแล้วให้ดูความหมายในผัง


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

 1. [N] #เหนือ
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเสียหาย แย่งชิง ไม่ก้าวหน้า
 • วิธีแก้ไข
  1.1 บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
  1.2 ร้านค้าที่ติดกั้ว 9 ประจำปีแล้วไม่ต้องแก้ไขใดๆ
 1. [NE] #ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดาว 5 มหาวิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💢
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด ป่วย
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
 • วิธีแก้ไข
  2.1 วางอ่างใส่ข้าวสาร เกลือเม็ดใหญ่ เหรียญบาท 13 เหรียญ จำนวน 5 ใบ
  2.2 ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) ด้านหน้าประตูทุกต้นสัปดาห์
  2.3 ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 1 (น้ำ)
 1. [S] #ใต้
 • ดาว 6 ขุนนาง ✨
 • ประตูทางทิศนี้จะมีอำนาจ ชื่อเสียง
 • แต่หากฮวงจุ้ยหรือดวงมีปัญหา อาจถูกขุนนางมาเยือนด้วยเจตนาไม่ดี
 • ไม่ต้องแก้ไขใดๆ เพราะมีดาวจรประจำปีช่วยเหลืออยู่
 1. [NW] #ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ดาว 3 ทะเลาะ วิวาทะ เครียด 💢
 • ประตูทางทิศนี้ระวังสูญเสียความมั่งคั่ง เจ็บป่วย
 • วิธีแก้ไข
  4.1 ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
  4.2 บ้านเรือน หากติดกั้ว 6 ประจำปีแล้ว ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้

🗓 ฤกษ์ติด (หรือยกเลิก) แผ่นดาวกำเนิดกั้ว

 • วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ดาวกำเนิดกั้วโลหะสำหรับปรับแก้ฮวงจุ้ย

https://sinsae.com/support/service.html#bagua 🖱

 • Jo@sinsae.com –