ทิศประตูดีร้ายเดือนตุลาคม 63

💸 ปีนี้ (2563) #เมืองไทยมีดาววิบัติจรเข้ามา ส่งผลถึงความถดถอย สูญเสียความมั่งคัง (รวมถึงตลาดหุ้น) และตุลาคมเป็นอีกเดือนที่รวมดาวร้าย ขุนโจร 7 โคจรเข้ามาพบดาว 5 หมายถึงป่วยครับ (ระวังปอด+ปาก) 😷


ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 8 ต.ค. – 7 พ.ย. 63
🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

🛡 #วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

 1. [N] #เหนือ
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย วุ่นวาย ถดถอย
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
  วิธีแก้ไข
 • ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นเดือนหรือต้นสัปดาห์
 • ติดสัญลักษณ์กั้ว (โลหะ) ดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตู
 • กรณีจำเป็นต้องกระทบซ่อมแซมทางทิศนี้ ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์ปลอดภัย
 1. [NE] #ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดาว 3 วิวาทะ 💢
 • ประตูทิศนี้จะมีการแข่งขัน แย่งชิง
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
 • ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
 1. [E] #ตะวันออก ***
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเรื่องเจ็บป่วย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านที่ติดกั้วดาว 1 ประจำปีไว้จะแก้ไขไม่ได้
 • กรณีไม่ติดกั้ว 1 (สามารถเอาออกได้ 1 เดือน)
 • ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าวทุกต้นสัปดาห์
 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
 • ร้านค้าติดกั้วดาว 9
 1. [SW] #ตะวันตกเฉียงใต้
 • ดาว 6 ขุนนาง ✨
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังบาดเจ็บ
 • #หากฮวงจุ้ยหรือดวงชะตามีปัญหา อาจถูกข้าราชการมาเยือนด้วยเจตนาไม่ดี
  วิธีป้องกัน #กรณีจำเป็น
  4.1 ร้านค้าติดกั้วดาว 1
  4.2 บ้านเรือนไม่ต้องแก้ไข
 1. [W] #ตะวันตก
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องเด็ก และจากหญิงก้าวร้าว
  วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (แสงอาทิตย์ไล่ความชื้น)

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว

 • พุธที่ 7 ต.ค. เวลา 19.30 – 20.30 น.
 • ศุกร์ที่ 6 พ.ย. เวลา 05.30 – 06.30 น.

แผ่นดาวกำเนิดกั้วโลหะปรับแก้ฮวงจุ้ย (ถาวร)

https://sinsae.com/support/service.html#bagua 🖱

 • Jo@sinsae.com –