ทิศประตูดีร้ายเดือนกันยายน 63

ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 ก.ย. – 8 ต.ค. 63

🚪 #เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน (ร้านค้า สำนักงาน ให้ดูทางเข้าหลักและห้องผู้บริหาร) ถือเข็มทิศหันหน้าไปทางประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

 1. [N] #เหนือ
 • ดาว 6 ขุนนาง 👮‍♂
 • ประตูทางทิศนี้จะมีอำนาจ วาสนา บารมี ได้ตำแหน่ง
 • #หากฮวงจุ้ยหรือดวงชะตามีปัญหา อาจถูกข้าราชการมาเยือนด้วยเจตนาไม่ดี
  วิธีป้องกันกรณีจำเป็น
 • ร้านค้าติดกั้วดาว 1
 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 4
 1. [S] #ใต้
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
  วิธีแก้ไข
 • ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นเดือนหรือต้นสัปดาห์
 • ติดสัญลักษณ์กั้ว (โลหะ) ดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตู
 • กรณีจำเป็นต้องกระทบซ่อมแซมทางทิศนี้ ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์ปลอดภัย
 1. [SW] #ตะวันตกเฉียงใต้
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทิศนี้ให้ระวังเรื่องสูญหาย เสียหาย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
 • ร้านค้า สำนักงานติดกั้วดาว 9 (ยินดี)
 1. [W] #ตะวันตก
 • ดาว 3 ทะเลาะ, วิวาทะ 💢
 • ประตูทิศนี้จะมีเรื่องวุ่นวาย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
 • ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
 1. [NW] #ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทิศนี้ให้ระวังอุปสรรค การงานการเงินนิ่ง เจ็บป่วย
  วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (แสงอาทิตย์ไล่ความชื้น)

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว

 • พุธที่ 9 ก.ย. เวลา 11.30-12.30 น.

แผ่นดาวกำเนิดกั้วโลหะปรับแก้ฮวงจุ้ย (ถาวร)

https://sinsae.com/support/service.html#bagua 🖱
(สมาชิก Top fan ที่ยังไม่มีติดต่อรับได้ฟรี 1 ชุดครับ)

 • Jo@sinsae.com –