ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 ก.ค. – 8 ส.ค. 62

ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 7 ก.ค. – 8 ส.ค. 62

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอนถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

 1. (N) เหนือ
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ระวังเจ็บป่วย มีอุปสรรค ไม่ก้าวหน้า
  วิธีแก้ไข
 • ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9
 1. (SE) ตะวันออกเฉียงใต้
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
  วิธีแก้ไข
 • ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นเดือนหรือต้นสัปดาห์
 • ติดสัญลักษณ์กั้ว (โลหะ) ดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตูหันหน้ารับพลังทางทิศ SE
 • กรณีจำเป็นต้องกระทบซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์ปลอดภัย 💦
 1. (SW) ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ดาว 3 ทะเลาะ 💢
 • ประตูทางทิศนี้จะมีเรื่องวิวาทะ วุ่นวาย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
 • ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
 1. (NW) ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้บ้านอยู่อาศัยระวังเรื่องเสียหาย สูญหาย แย่งชิง
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
 • ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว

 • พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 – 16.30 น.
 • เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.30 – 24.30 น.
 • วันพฤหัสที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 – 12.30 น.

☯ ขอรับดาวกำเนิดกั้ว Line : @sinsae (มี @ นำหน้าด้วยครับ)

 • กระดาษเคลือบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย – ของหมดรอฤกษ์ทำพิธี)
  http://bit.ly/2E0MZS4
 • กั้วแบบโลหะ (ถาวร) https://sinsae.com/support/service.html#bagua

📅 ฤกษ์ปลอดภัย
https://sinsae.com/safetimingauspice

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars

 • Jo@sinsae.com –